E-CMR – DC NEST

Připojili jsme se k evropské skupině, která se zasazuje o zavedení a používání e-CMR. Za tímto účelem jsme spojili síly se společnstí Transfollow, která se svou platformou patří v tuto chvíli mezi lídry. Má za sebou 5 let intenzivní práce. Na platformě Transfollow již běží několik projektů v ostrém režimu. DC NEST zahájila integraci platformy Transfollow do aplikace bluTacho. Předpokládaný termín dostupnosti testovací verze modulu e-CMR v aplikaci bluTacho je červen 2019.

Mezi klíčové výhody e-CMR patří:

  • Nižší náklady
  • Manipulační náklady mohou být až čtyřikrát nižší
  • Rychlejší správa se sníženým zadáváním dat, bez manipulace s papírem, bez výměny faxů / skenů / dopisů, bez archivace papíru atd.
  • Rychlejší fakturace
  • Snížení nesrovnalostí při doručování a přijímání zásilek
  • Větší přehled o zásilce
  • Přesnost dat
  • Kontrola a sledování zásilky
  • Přístup v reálném čase k informacím o doručení zásilky

Aplikace bluTacho – připravujeme 

Díky své digitální povaze lze e-CMR snadno integrovat s dalšími službami využívanými dopravními společnostmi, např. Celní deklarací nebo službami správy dopravních prostředků a správy vozového parku. Přechodem k elektronickému formátu mají tři strany zapojené do každé zásilky prospěch ve zvýšené celkové efektivitě logistiky, což má za následek zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti. Konečným přínosem je větší bezpečnost silničního provozu, protože e-CMR může být propojeno také s eCall, systémem pro nákladní automobily, který automaticky vytočí nouzové služby v případě dopravní nehody.

Dopravní portál Vám umožňuje velmi jednoduchým způsobem připravit elektronický nákladní list. Šetříte čas, peníze a zefektivňujete vztahy se svými zákazníky i partnery.
Jakmile jsou připraveny zásilky, vyzvěte své zákazníky a partnery k interakci a konzultaci v reálném čase díky technologii TransFollow, která je k dispozici prostřednictvím aplikací na mobilních zařízeních a webových aplikacích.

Pro koho?
Dopravní portál je velmi vhodný pro odesílatele, dopravce nebo dopravce, kteří připravují, vydávají, řídí a podepisují e-CMR.

Tým DC NEST

Nenechte si uniknout další novinky!
Stáhněte si bluTacho, získáte aplikaci plnou informací, aktuálních zpráv z dopravy a taky spoustu nástrojů pro snadnější řízení. Měsíc na vyzkoušení zdarma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email