Nákladní list CMR / eCMR pro země, které úmluvu nepodepsaly?

Může být použit nákladní list – v papírové podobě nebo eCMR – na cestu do země, která neratifikovala protokol eCMR, nebo dokonce do země, která není členem úmluvy CMR, například Maroka?

Odpověď: Ano, a ve skutečnosti to již probíhá. Konkrétně do Itálie, která není členem eCMR. Důvody, které nás k tomuto tvrzení vedou, jsou následující.

  1. Úmluva CMR, jako celek, se vztahuje na přepravu zboží mezi dvěma zeměmi a proto stačí, aby jedna z nich – země původu nebo určení – dodržovala úmluvu (článek 1.1).
  2. Protokol z roku 2008, který stanoví právní platnost elektronického nákladního listu (eCMR),  nemění ani čárku textu dohody. Po potvrzení této platnosti stanoví, že vše, co úmluva předpokládá v souvislosti s tradičním papírovým nákladním listem, bude chápáno stejným způsobem, pokud bude dokument v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že uvedený Protokol plně respektuje Úmluvu, jedná se o výše uvedený článek 1.1, který stanoví jeho prostorový rozsah použití.

Španělskou judikaturu, která tuto platnost eCMR podpořila, neznáme zcela detailně. Což samozřejmě pro jeho platnost není zcela důležité.

Ano, existuje několik dalších evropských zemí, které uplatňují úmluvu CMR o přepravě mezi členskými a nečlenskými zeměmi a naopak. Příklady: z Japonska do Francie, z Hongkongu do Antverp (Belgie) nebo z Velké Británie do Íránu.

Zkušenost, kterou zmiňujeme na začátku, vzbuzuje dvojí zájem. Nejen proto, že se jedná o cestu do země, která není signatářem protokolu eCMR , ale také díky uplatnění vzorců elektronického dokumentu pro přepravu (které jsou stanoveny v článku 2 Úmluvy). Zkušební cesta byla zahájena 25. února 2019, za podpory ASTIC, z Fuenlabrada (Madrid) k Valencii po silnici, od Valencie k Livorno (Itálie) po moři, a od Livorno k Verona opět po silnici. Autor článku se cesty účastnil od přístavu ve Valencii, spolu s generálním ředitelem ASTIC a zástupci dopravců obou druhů dopravy (silniční i námořní). Závěrem byl naprostý úspěch, stejně jako při následných cestách v rámci tohoto kombinovaného vzorce. Což je samozřejmě velkým přínosem, jelikož Itálie tento protokol eCMR dosud nepotvrdila a přesto to nebylo překážkou pro využití této nové techniky přepravy. Která by se mohla vztahovat i na jakoukoli jinou dopravu, například ze Španělska do kterékoli jiné země na světě, člena či nečlena Protokolu (a to samé, pokud by to bylo Španělsko). Například, do Maroka, jak stanoví prohlášení.

A nejen ze Španělska. Představte si ohromné ​​možnosti, které vyplývají pouze z okolností, že protokol eCMR již přijalo dvacet zemí na třech kontinentech: …z Francouzské Guyany je možné provést přepravu prostřednictvím režimu eCMR na Aljašku nebo do Patagonie …nebo do Evropy či kamkoliv jinam. Pro tento technický systém – stejně jako pro ostatní – již není cesty zpět. Jeho právní platnost je výslovně uznána mezinárodní úmluvou, a nyní přichází doba, kdy těchto systému dopravci a zasilatelé začnou masivně využívat.

Francisco Sánchez-Gamborino

Advokát specialista v dopravě.
Místopředseda Výboru pro právní záležitosti IRU.

Zdroj:transporte3

Nenechte si uniknout další novinky!
Stáhněte si bluTacho, získáte aplikaci plnou informací, aktuálních zpráv z dopravy a taky spoustu nástrojů pro snadnější řízení. Měsíc na vyzkoušení zdarma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email