První hraniční přechod pro použití nákladního listu e-CMR OSN.

Pilotní společný projekt Francie, Nizozemska a Spojeného království proběhl během února a března za podpory Francouzské přepravní společnosti FIOLET; Nizozemské International Road Ferry a Britské Brian Yeardley Continental pod dohledem FNTR, FTA, TLN / Beurtvaartadres a britského ministerstva dopravy.

Popisuje používání e-CMR, s vůbec prvním hraničním přechodem s více zeměmi na kontinentální Evropě, s využitím elektronických nákladních listů na trase. Je součástí širší strategie digitalizace systémů pro usnadnění obchodu a nabízí lepší ziskovost, efektivitu a viditelnost dodavatelského řetězce v logistickém řetězci a je také lepší pro životní prostředí. Spojené království podporuje iniciativy na snížení administrativní zátěže dopravců a uznává přednosti řešení a jeho výhody z hlediska kontrol.

Papírový nákladní list CMR je oficiálním dokumentem a smlouvou mezi odesílatelem, dopravcem a adresátem. Poskytuje papírovou stopu logistického pohybu a je obvykle jediným dokumentem, který mají řidiči nákladních vozidel k nákladu, který přepravují.

S e-CMR budou dopravci nebo provozovatelé přepravních služeb schopni v reálném čase elektronicky zadávat, ukládat a vyměňovat logistické údaje v rámci logistického řetězce.

Včasné zaznamenávání a výměna logistických dat znamená, že uživatelé okamžitě obdrží informace o přepravovaném zboží, takže jakékoli další následné kroky, jako je iniciování právních procesů, fakturace nebo dokonce postupy při odezvě na nehody, probíhají rychleji a s nižšími náklady.

Přechod na digitální řešení také snižuje dopad globálního obchodu na životní prostředí, využívá méně papíru a poskytuje data pro optimalizaci logistického řetězce. Minimalizuje potenciál pro lidské chyby a může přijmout vícejazyčné platformy pro bezproblémové mezinárodní využití.

Pilotní projekt, realizovaný prostřednictvím platformy TransFollow e-CMR, byl zpracován ve spolupráci s FNTR (Francie), FTA (Spojené království), TLN / Beurtvaartadres (Nizozemsko) a Ministerstvem dopravy ve Velké Británii. Je to důležitý nový milník pro nasazení e-CMR, který dokazuje, že funguje a je jednoduché e-CMR implementovat a používat i pro logistiku přes kanály do a z Velké Británie.

Dalším krokem je hodnocení Velké Británie úmluvy a jakmile se rozhodnou ratifikovat s OSN, mohl by e-CMR vstoupit v platnost do konce roku 2019.

Zdroj:IRU

Nenechte si uniknout další novinky!
Stáhněte si bluTacho, získáte aplikaci plnou informací, aktuálních zpráv z dopravy a taky spoustu nástrojů pro snadnější řízení. Měsíc na vyzkoušení zdarma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email